بیشتر طرفدار کدام گزینه هستید؟
(47.05%) 8
آموزش ریتم
(5.882%) 1
آموزش آکورد
(35.29%) 6
آکورد آهنگ
(11.76%) 2
ملودی و نت آهنگ

تعداد شرکت کنندگان : 17